Themadag Gezond Wonen

Datum: 8 oktober 2022
Tijd: van 10.30 tot 16.30
Plaats: we werken aan een nieuwe lokatie

Categorie:

Thema’s van de dag:

* Het creëren van harmonie en oplossen van stress in het collectief bewustzijn: Met onze eigen gedachten en emoties dragen we allemaal een steentje bij aan de sfeer in een stad of land. Als één procent van de mensen diepe stilt ervaart door Transcendente Meditatie (TM), dan is dit meetbaar in de omgeving: Minder criminaliteit, verkeersongevallen en ziekenhuisopnames. Daarmee is het samen beoefenen van TM  een krachtige methode voor duurzame gezondheid. www.sidhadorp.nl/wonen.html

Woonbiologie. Je woning kan op verschillende manieren belast zijn. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van straling. Het gaat daarbij om kunstmatige, door de mens opgewekte vormen van straling. Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig van elektriciteitskabels, hoogspanningsmasten, radarinstallaties of mobiele telecomzenders in de buurt. Wij kunnen de belasting vanuit uw leefomgeving opsporen, in kaart brengen en behandelen. Ook geven wij u voorlichting en advies. www.geo-phiscis.nl

* LiberTerra: Het opzetten van duurzame, eco communities. Per dag stoppen in Nederland 5 boeren met hun bedrijf. 60% van de boeren in Nederland heeft geen opvolger. LiberTerra kan boeren helpen om hun boerderij en het land te behouden en regeneratieve landbouw met oog voor de natuur een kans geven. Dit door samen met ondernemers (waaronder jonge boeren) leefgemeenschappen (o.a. met Tiny Houses) op te zetten waar ze samen wonen, leren en werken. Dit ook om de klimaatdoelen en de duurzame doelen van de VN (SDG’s) te bereiken in samenwerking met overheden. https://www.elzenga-consultancy.eu/

Mocht je graag mee willen doen, maar is de prijs een probleem, neem dan svp contact op.
Download programma.
In een volgende workshop / themadag komen de volgende onderwerpen uitgebreid aanbod:

* Het bodemvoedselweb. Het bodemleven houdt de voedingsstoffen in de bodem vast, zodat ze beschikbaar blijven voor de planten en dieren. Moderne landbouwmethoden zijn helaas minder goed voor het bodemvoedselweb, waardoor het aantal insecten en vogels dusdanig afneemt dat er binnen 15 jaar moeilijkheden ontstaan voor de voedselvoorziening. Bodembewerking met het bodemvoedselweb kan dit onevenwicht relatief snel weer herstellen. www.humisme.nl

Vedische architectuur. Je huis is als je derde huid. Je huid, je kleding en dan je huis. De Vedische architectuur bouwt met natuurlijke materialen en houdt rekening met de kosmische verhoudingen bij de oriëntatie van het huis. Mensen die in Vedische huizen wonen berichten dat je zich prettiger voelen en dat ze meer vrede, voorspoed en geluk in hun leven ervaren. www.fortuinlijkwonen.nl

Extra informatie

Naam:

Themadag Gezond Wonen

Datum:

21 mei 2022

Plaats:

Maasstraat 36, Lelystad.