De natuur en natuurlijke geneeswijzen hadden altijd al mijn belangstelling. De geneeskunde studie aan de Rijksuniversiteit Limburg (nu Universteit Maastricht) was reuze interessant en daar was ook meer ruimte voor je eigen interessen. In 1983, als tweedejaarsstudent, had ik de gelegenheid met Maharishi Mahesh Yogi te praten over mijn studie. Hij raadde me aan om na mijn studie de nadruk te leggen op preventieve behandelingen.

Na mijn studie tot basisarts deed ik verschillende cursussen in Ayurveda voor artsen. Ik werkte tien jaar als Maharishi Ayurveda arts in diverse kuurklinieken in Duitsland en Oostenrijk. In deze klinieken werkte ik regelmatig samen met bekende Indiase Ayurveda-artsen, wat mijn kennis zeer verdiepte. In 2004 rondde ik de opleiding van de ABNG-2000 af (later opgegaan in de AVIG: de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde www.avig.nl en begon ik mijn eigen praktijk voor Integrale Geneeskunde in Lelystad.

Beroepsverenigingen: AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde), Vereniging Arts en Leefstijl en International Maharishi AyurVeda Foundation (IMAVF). Verder ben ik faculty member van de Maharishi University of Vedic Medicine, die opleidingen en cursussen voor artsen organiseert.

Compleet, eenvoudig en diepgaand

Toen ik tijdens mijn studie Maharishi Ayurveda leerde kennen, was ik enthousiast over het complete mensbeeld in deze geneeswijze. Zij erkent de wisselwerking tussen gezondheid, emoties, gedachten, klimaat en omgeving en betrekt al deze factoren bij het creëren van gezondheid. In mijn geneeskunde studie had ik dit gemist.

De kennis en vaardigheden van de universitaire geneeskunde zijn echter onmisbaar. In de praktijk vormen Maharishi Ayurveda, Natuurgeneeskunde, Orthomoleculaire Geneeskunde en Westerse Geneeskunde een mooie combinatie. Integrale Geneeskunde staat voor behandelmethoden die lichaam, geest en ziel met elkaar verbinden, integreren.

Duurzame-geneeskunde

Sinds 1989 werk ik met de geïntegreerde benadering van Ayurveda en moderne geneeskunde. Je gaat patronen ontdekken: Bepaalde fouten in leefstijl en voeding leiden tot bepaalde klachten. Daarmee kan je iets doen aan de oorzaak. Na ruim dertig jaar ervaring vond ik dat het tijd werd om dit te delen met een groter publiek. Het is efficiënter om één keer iets aan dertig mensen te vertellen, dan dertig keer aan één persoon apart 😉

Via deze website wil ik deze kennis beter beschikbaar maken, als aanvulling op de persoonlijke consulten.